Въведение в QMarket v1.2


QMarket е дигитален пазар за фермерски продукти, достъпен за всеки. Неговата цел е да демократизира търговията със селско-стопански продукти, да я направи достъпна дори за най-дребните фермери и техните клиенти, както и да осигури директен канал за връзка между фермерите и клиентите на тяхната продукция.


Регистрираните потребители имат възможността да ползват платформата QMarket, за да продават или купуват селско-стопански и свързани с тях продукти. Фермерите могат да създават и управляват списъци от продукти за продажба, да задават подходящи за тях начини за доставка и плащане, както и да получават и управляват поръчки от клиентите си.


Клиентите могат да следят и управляват поръчките си, според избраните начини за доставка и плащане, както и да оценяват всяка поръчка и съответния фермер, според собствените си впечатления.